ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
 
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [อ่าน 8 คน] เมื่อ 01 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง [อ่าน 5 คน] เมื่อ 24 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง [อ่าน 24 คน] เมื่อ 24 มี.ค. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [อ่าน 17 คน] เมื่อ 01 มี.ค. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [อ่าน 43 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 33 คน] เมื่อ 26 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 27 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา [อ่าน 47 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรังสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) [อ่าน 83 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2561
กิจกรรมเข้ารับการตรวจโบนัส ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 37 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
ทดสอบ [อ่าน 27 คน] เมื่อ 09 พ.ย. 2561
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 44 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2561
กิจกรรมเข้ารับการตรวจ LPA ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 05 ก.ค. 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 53 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.พ. 2561
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 11 ต.ค. 2560
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 31 ต.ค. 2559
จดหมายข่าว อบต.ปะกาฮะรัง ฉบับที่ 5/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 ต.ค. 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3